واکنش دیدنی ارومیه ای ها به وعده های ۴ سال قبل روحانی!

واکنش دیدنی ارومیه ای ها به وعده های ۴ سال قبل روحانی!

 دوربین ندای ارومیه، واکنش مردم ارومیه به وعده های ۴ سال قبل روحانی را به تصویر کشیده است.