قانون درباره تجمعات انتخاباتی چه می‌گوید؟
قانون درباره تجمعات انتخاباتی چه می‌گوید؟

برگزاری تجمعات هواداران نامزدهای انتخاباتی یکی از شیوه‌های تبلیغاتی است که قانون برای جلوگیری از بی‌نظمی ضوابطی را برای اینگونه فعالیت‌ها معین کرده است.

برگزاری تجمعات هوادارن نامزدها همواره به عنوان یکی از شیوه های تبلیغاتی در انتخابات گوناگون مطرح بوده است. با توجه به ضرورت برقراری نظم و امنیت در  اجتماعات انتخاباتی و پرهیز از هرگونه تنش و درگیری میان هواداران نامزدهای مختلف، قانون ضوابطی را برای اینگونه فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات معین کرده است.

براساس قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مصوب ۶/۵/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی که هم اکنون در سایت وزارت کشور هم وجود دارد، استفاده از هرگونه پلاکارد همچون بنر، پارچه آویز و بیلبورد، سیلک و… (جز در محل ستاد انتخاباتی) ، دیوار نویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلند گوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی مجاز نیست. همچنین بر اساس قانون فعالیت احزاب یا جمعیتها و انجمنهای سیاسی وصنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب ۷ /۶ /۶۰ فصل دوم ماده ۶ تبصره ۲، برگزاری راهپیمائیها و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی بدون کسب مجوز از وزارت کشور ممنوع است.

سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور نیز در این زمینه تاکید می‌کند راه‌اندازی کارناوال‌های تبلیغاتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا قطعا مجاز نیست.

حسین ذوالفقاری معاون امنیتی_انتظامی وزارت کشور نیز در این باره می‌گوید: اگر قرار است تجمعی از سوی ستادهای تبلیغاتی صورت بگیرد باید برایش مجوز صادر شود و ضوابطی که برایشان در نظر گرفته می‌شود هم رعایت شود در غیر این صورت اگر افرادی بدون هدایت ستادهای انتخاباتی به صورت خودجوش بخواهند این کار را انجام بدهند مشمول تجمعات غیرقانونی می‌شوند و نیروی انتظامی با آنها برخورد می‌کند.