شکایت سید هادی بهادری نماینده اصلاح طلب ارومیه از یک رسانه/ آیا حامیان دولت باز هم قصد بستن دهان منتقدان را دارند؟

شکایت سید هادی بهادری نماینده اصلاح طلب ارومیه از یک رسانه/ آیا حامیان دولت باز هم قصد بستن دهان منتقدان را دارند؟

به گزارش ندای ارومیه، هادی بهادری نماینده اصلاح طلب ارومیه از یک رسانه منتقد خود شکایت کرد

این رسانه صرفاً تحلیل سیاسی و انتقاد هایی را به بهادری داشته است که این نماینده حامی دولت در ارومیه از رسانه مذکور به دلیل تحلیل سیاسی و انتقاد از وی، شکایت به عمل آورده است

این در حالی است که دولت و حامیانشان همچنان از احترام به منتقدین سخن به میان آورده اند ولی به بدترین نحو با آنها برخورد کرده اند. با این همه بهادری نیز در نشست خبری خود اذعان داشته که از هیچ رسانه ای شکایت نخواهد کرد ولی در اقدامی متناقض ، از رسانه که منتقد وی می باشد ، شکایت کرده است.

انتهای پیام/