سنگ تمام ارومیه ای ها برای حجت الاسلام رئیسی

سنگ تمام ارومیه ای ها برای حجت الاسلام رئیسی