دروغ آشکار روحانی درباره احیای دریاچه ارومیه
دروغ آشکار روحانی درباره احیای دریاچه ارومیه

نادر قاضی پور به تشریح خیانت های دولت روحانی در قبال دریاچه ارومیه و دروغگویی های دولت در این زمینه پرداخت.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی به بیان خیانت های دولت یازدهم در حق دریاچه ارومیه پرداخت.
تماشا کنید