اگر هوشیار نباشیم، این آغاز یک پایان است!

اگر هوشیار نباشیم، این آغاز یک پایان است!

به گزارش ندای ارومیه، روحانی در مناظره سوم با صراحت گفت: من به ملت ایران اعلام می‌کنم آمادگی دارم در چهار سال بعد غیر از تحریم‌های هسته‌ای که در این چهار سال برداشتم بقیه تحریم‌های ملت ایران را به خوبی و با قدرت بردارم.

آنروز که گفتیم اگر سنگر هسته ای را از دست دهیم، باید آماده سقوط نظام باشیم، گفتند ماجرا فقط محدود به هسته ای است و محال است حاکمیت حاضر به معامله سر چیزهای دیگر شود و برجام صرفا کلاس درسی برای عبرت گیریست و مخلص کلام حواس نظام به همه چیز هست.

حالا رئیس جمهورِ مستقر علنا از برنامه ریزی برای حراج جمهوری اسلامی و تداوم مذاکرات برای برداشتن تحریم های باقی مانده(در حوزه موشکی، حمایت از مقاومت، حقوق بشر و…)سخن میگوید و این چنین است که روند واقع بین شدن جمهوری اسلامی و استحاله رفتارهایش در دوره دوم روحانی با قدرت و جدیت پیگیری خواهد شد.

پ.ن: تا شرک و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم