یادواره بزرگداشت شهید صیاد شیرازی در مسجد حرّ ارومیه

یادواره بزرگداشت شهید صیاد شیرازی در مسجد حرّ ارومیه