ویدئو / سوتی های اولاند رئیس جمهور فرانسه!
ویدئو / سوتی های اولاند رئیس جمهور فرانسه!

به نظر می‌رسد فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور سوسیالیست فرانسه با تشریفات دیپلماتیک آشنایی چندانی ندارد!  

به نظر می‌رسد فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور سوسیالیست فرانسه با تشریفات دیپلماتیک آشنایی چندانی ندارد!