واکنش تند قاضی پور به اهانت کارشناس اقتصادی حامی دولت به ساحت فقها و آیت الله جوادی آملی

واکنش تند قاضی پور به اهانت کارشناس اقتصادی حامی دولت به ساحت فقها و آیت الله جوادی آملی

قاضی پور در واکنش به اهانت کارشناس اقتصادی حامی دولت به ساحت فقها و آیت الله جوادی آملی:

اقتصاددان غرب زده! با همین احکام شرعی زنت بر تو حلال شده است