سیاست را رها کنید، دور جدید نهضت خدمات در ترکیه آغاز شد!

سیاست را رها کنید، دور جدید نهضت خدمات در ترکیه آغاز شد!

دیروز عملا بن علی ییلدیریم به عنوان دبیرکل حزب عدالت و توسعه انتخاب شد و تشکیل دولت نیز بر عهده او قرار خواهد گرفت.

اگرچه الان که دارم این پست را میگذارم مجلس ترکیه در آستانه رای گیری در مورد یکی از پرحاشیه ترین طرح های سیاسی چند سال اخیر است که در صورت تصویب آن مصونیت سیاسی تعداد قابل توجهی از نمایندگان لغو خواهد شد و اگر تصویب نشود باز هم اصطکاکات سیاسی و رودررویی سنگین بین احزاب ادامه خواهد داشت اما باید ادعا کنیم که دیگر دوره مباحث سیاسی در ترکیه تمام شده است و موج جدیدی از نهضت خدمات رسانی به مردم و خصوصا محرومین تا چند هفته دیگر آغاز خواهد شد.

بسیاری از افراد انتخاب ییلیدیرم را در پس زمینه سیاسی مورد توجه قرار میدهند و سعی میکنند نزدیکی قریب به دو دهه ای ییلدیریم به اردوغان را مورد توجه قراردهند اما وقتی از سابقه کاری ییلیدیرم و فعالیت هایی که تا کنون انجام داده است مطلع باشیم متوجه خواهیم شد که بر سر کار آوردن او در این مقطع زمانی و سپردن سکان کشور به او نشان از برنامه های خاص اردوغان برای ترکیه دارد.
ییلدیریم سالها در عرصه راه و شهرسازی و ترابری فعالیت کرده است. او بیش از ۱۸ هزار کیلومتر جاده، ۳۰۰ فرودگاه، دهها پل و تونل بزرگ که همگی جز طرح های ملی و ماندگار در تاریخ ترکیه است را در کارنامه خود دارد.

او با جاده ایی که در مناطق محروم آناتولی شرقی، فرودگاه هایی که در شهرهای کوچک کشور ساخت و نیز تنوع و تکثری که در سیتسم دریانوردی ترکیه ایجاد کرد نام خود را برای همیشه در تاریخ سازندگی ترکیه ماندگار کرده است و این جاده سازی های او بود که در واقع اصلی ترین جاده صاف کن برای اردوغان در راستای رسیدن به قدرت محسوب میشد.

سال گذشته نیز در تمام نظرسنجی های حزبی او به دلیل همین کارورزی و پرکاری خود پیشتر از داوداوغلو قرار میگرفت.
ییلدیریم مرد کار است. مردی به شدت مردمی، خاکی، بزله گو، دارای فهم و زبان نزدیک به زبان اقشار ضعیف اما بدون اندیشه سیاسی!

بر سر کار آمدن ییلدیریم در این دوره از تاریخ حزب نشان میدهد که اردوغان تصمیم دارد تا به صورت مستقیم رهبری سیاسی را بر عهده گرفته و جهاد سازندگی را به دست ییلدیرم بسپارد. به این وسیله با افزایش حجم خدمات برای مردم خصوصا در قسمت های آناتولی مرکزی و شرقی محبوبیت حزب و خود را ارتقا ببخشد و به این وسیله بار دیگر رهبری عامه را برعهده بگیرد.

اگرچه اردوغان در چشمان ما در چند سال اخیر تنها یک مرد خبیث جلوه کرده است اما باز هم باید گفت: ای و الله به سیاست ورزی و شیطنت باطنی او که توانست در طول دو سال اخیر ییلیدیرم را به نفع خود مدیریت کند و امروز صحنه را چنین مدیریت کند.
….
ییلدیریم در مراسم معارفه داوداوغلو شرکت نکرد، و ساعتی بعد در مجلس ملی با تشکیل یک کنفران سخبری در یک خطاب ضمنی به داواوغلو گفت: کسی که در کارنامه خود هیچ نشانی از خدمت ندارد، هیچ جاده ای نکشیده، هیچ کستی ای نشاخته چطور به ملت خدمت خواهد کرد؟!
بسیاری چنین ارزیابی کردند که او از اردوغان و حزب جدا خواهد شد اما این اردوغان بود که با زمزمه های در گوشی ییلیدریم را ساکت کرد.
اکنون چیستی و معنای آن زمزمه ها را می توان فهمید!

 

*مسعود صدرمحمدی