بازدید فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه از اردوی جهادی دانشجویان بسیجی