پیشنهاد تاریخی علی مطهری!
پیشنهاد تاریخی علی مطهری!

علی مطهری در پاسخ به درخواست مقدم فر در باب معرفی حداقل ۱ نفر از ۱۱۰ که مطهری به نقل از مرحوم هاشمی مدعی دستگیریشان پس از انتخابات ۸۴ شده بود، پیشنهاد کرد: از طریق احضارروح مرحوم رفسنجانی اسامی را به دست آورند.

ندای ارومیه درمجموعه عکس نوشت هایی که با عنوان جملات قصار منتشر می شود، نیم نگاهی دارد به جملات عجیب اما واقعی  برخی مسئولین و چهره های سیاسی شهر و کشور

در شماره دوم این مجموعه عکس نوشت، سراغ علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی رفته ایم…