جاده میانگذر دریاچه ارومیه نشست می کند؟

جاده میانگذر دریاچه ارومیه نشست می کند؟

جمعی از پژوهشگران در مقاله ای مدعی شده اند، جاده میانگذر دریاچه ارومیه “نشست” می کند. ندای ارومیه در گفت و گو با یکی از اساتید دانشگاه ارومیه این ادعا را مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ندای ارومیه، سال ۱۳۹۳ جمعی از پژوهشگران در مقاله ای که در نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری به انتشار رسید، مدعی شدند نتایج بررسی های صورت گرفته روی تصاویر ماهواره ای از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳، نشان می‌دهد خاکریزهای جاده میانگذر دریاچه ارومیه با حداقل سرعت بیشینه‌ی ۵۰ میلی‌متر در سال در جهت خط دید ماهواره در حال تغییر است.

 یکی از این پژوهشگران به نام مهدی معتق، سال گذشته در مصاحبه ای اظهار کرد با استفاده از داده های ماهواره ای راداری و از طریق سنجنده ها، میزان نشست پل میانگذر با دقت زیادی اندازه گیری شده است.

وی مدعی شده است: تحقیق ها نشان می دهد برداشت آبهای زیرزمینی نه فقط سطح آب دریاچه را کاهش داده بلکه سبب نشست خاکریز پل میانگذر شده است.

  

ندای ارومیه در گفت و گو با یکی از اساتید دانشگاه ارومیه موارد مطرح شده توسط این پژوهشگران را مورد بررسی قرار داده است.

سیف الدین موسی زاده، عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه ارومیه، در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی ندای ارومیه، اظهار کرد: صرف وجود نشست در یک سازه نگران کننده نیست، چرا که در هر سازه ای حتی در یک ساختمان دو طبقه معمولی نیز نشست اتفاق می افتد که به مشخصات فیزیکی و مکانیکی خود سازه و پی بستگی دارد، اما میزان آن باید قابل کنترل بوده و از اندازه مجاز و حد قابل تحمل نباید بیشتر باشد.

این استاد دانشگاه، افزود: با توجه به این نکته، نشست در یک محیط لجنی امری غیر عادی نیست و باید بررسی شود که اندازه آن چقدر بوده و از حد مجاز بیشتر است یا نه.

وی تصریح کرد: برای مثال در ژاپن فرودگاهی در بستر جزیره ای مصنوعی ساخته شده که در سال کلی نشست دارد و به همین دلیل ساختمان هم به شکل انعطاف پذیر ساخته شده تا نشست قابل کنترل بوده و آسیبی به آن وارد نشود.

موسی زاده ادامه داد: اگر نشست جاده میانگذر دریاچه ارومیه متقارن باشد اشکال چندانی در پی نخواهد داشت، اما نشست نا متقارن می تواند به سطح جاده آسیب وارد کند.

وی با اشاره به موارد اظهار شده در رابطه با خطرات احتمالی این نشست، اضافه کرد: منظور از آسیب های ناشی از نشست جاده میانگذر دریاچه ارومیه طبیعتا نمی تواند جانی و مالی باشد، و اگر آسیبی وارد شود صرفا در حد هزینه ترمیم جاده و آسفالت آن خواهد بود.

این عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه ارومیه، خاطرنشان کرد: ممکن است این نشست متوقف شود به شکلی که میزان سالانه آن از تغییر شکل ۵ سانتی متری که ادعا شده کاهش پیدا کند و رفته رفته به صفر میل کرده و تمام شود.