ارومیه ۲۰۲۰ یک رویداد داخلی است / سازمان همکاری اسلامی ارومیه را به عنوان پایتخت گردشگری انتخاب نکرده است

ارومیه ۲۰۲۰ یک رویداد داخلی است / سازمان همکاری اسلامی ارومیه را به عنوان پایتخت گردشگری انتخاب نکرده است

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: ارومیه به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام انتخاب نشده است.

حجت الاسلام محمد خلیل پور در گفت و گو با ندای ارومیه، اظهار کرد: آن چه که به عنوان طرح ارومیه ۲۰۲۰ مطرح شده است صرفا یک رویداد داخلی و مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه است.

وی افزود: این طرح در زمان ریاست سابق شورای اسلامی شهر ارومیه تصویب شده است.

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه تصریح کرد: در زمان تصویب طرح ارومیه ۲۰۲۰ پیشنهاد دادیم که دبیرخانه ای قدرتمند برای آن تشکیل شده و پیگیر ملی شدن این رویداد شود.

وی در ادامه گفت: این که ارومیه به عنوان پایتخت گردشگری یاد می شود عنوانی است که در شورای اسلامی شهر برای آن انتخاب شده و سازمان همکاری اسلامی شهر ما را به عنوان پایتخت انتخاب نکرده است.

حجت الاسلام خلیل پور خاطرنشان کرد: متاسفانه نه تنها موفق نشده ایم که طرح ارومیه ۲۰۲۰ را ملی کنیم بلکه حتی با برخی مجموعه ها در ارومیه نیز همکاری های لازم آن گونه که باید صورت نگرفته است.

انتهای پیام/