دستفروشان در ارومیه به نقاط معینی هدایت می شوند.

دستفروشان در ارومیه به نقاط معینی هدایت می شوند.

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: دستفروشان در ارومیه به نقاط معینی هدایت می شوند.

حسین پناهی در گفت و گو با ندای ارومیه اظهار کرد: گسترش دستفروشی در نقاط مختلف ارومیه مشکلات مختلفی از جمله سد معبر و ایجاد ترافیک در پی داشته که ضرورت دارد با سامان دهی آن ها از بروز این مشکلات جلوگیری شود.

وی افزود: تصمیم مجموعه شورای شهر بر این است که دستفروشان به سمت هفته بازار ها و بازارهای شبانه سوق داده شوند که اماکن مشخصی برای این کار در نظر گرفته شده است.

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه تصریح کرد: بازارهای شبانه که چندی است زیر روگذرها ایجاد شده برخی پیامدها را در پی داشته اما در مجموع از بروز بسیاری از مشکلات دیگر جلوگیری کرده و اگر کنترل این فضاها با موفقیت همراه باشد می تواند به عنوان محلی ثابت برای فعالیت دستفروشان و حتی برخی کسبه که تک فروشی های خود را به آن جا منتقل می کنند مورد استفاده قرار گیرد.

وی ضمن بیان این که به احتمال قوی هر روز هفته در یک نقطه از شهر محلی به عنوان هفته بازار در نظر گرفته می شود ابراز داشت: برخی دستفروشان که در نقاط پرتردد شهر مانند خیابان عطایی مستقر هستند در مقابل انتقال به نقاط دیگر مخالفت نشان می دهند که سعی شده نقاط تعیین شده برای سامان دهی آنان در نزدیکی همان محل انتخاب شود.

پناهی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات شورای شهر برای حل مساله سد معبر ترافیک و همچنین سامان دهی دستفروشی ایجاد چهار پارک سوار در نقاط مختلف شهر و تمرکززدایی از خیابان عطایی خواهد بود.

انتهای پیام/