روحانی شکست در تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه را دستاورد دولت خود نامید!

روحانی شکست در تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه را دستاورد دولت خود نامید!

ندای ارومیه – روحانی دیروز در اولین سخنرانی خود در جریان سفر به آذربایجان غربی در جمع مردم خوی اظهار کرد اگر تلاش دولت یازدهم و دوازدهم نبود امروز در دریاچه ارومیه یک قطره آب نبود. صحبت هایی که او در پایان سفر و در نشست خبری با اصحاب رسانه آذربایجان غربی نیز تکرار کرد و از رسانه ها خواست تا این پیام را به مردم منتقل کنند.

روحانی این صحبت ها را در حالی اظهار کرده که در این سفر نیز مانند سفرهای قبلی به آذربایجان غربی برنامه ای برای بازدید از دریاچه ارومیه در دستور کار او نبود. هر چند بهادری نماینده حامی دولت در ارومیه گفته بود که چون دید دریاچه از هواپیما بهتر است رئیس جمهور حاضر به بازدید از آن نشده است.

گرچه روحانی وضعیت فعلی دریاچه را به عنوان دستاوردی برای دولت برشمرده، اما بخش زیادی از کاربران شبکه های اجتماعی در ارومیه روی خوشی به این صحبت ها نشان نداده اند.

وعده های روحانی در انتخابات های گذشته موجی از امیدواری را در میان هوادارانش برای احیای دریاچه ارومیه به وجود آورده بود؛ اما حالا به نظر می رسد وضعیت فعلی دریاچه ارومیه، گرچه روحانی آن را موفقیت در مرحله تثبیت آن می داند، این حجم از امیدواری را به یاس و نارضایتی در میان هواداران وی تبدیل کرده است.

مرحله تثبیت دریاچه که روحانی آن را موفق قلم داد کرده، مرحله نخست از مراحل احیای دریاچه ارومیه است که پس از آن نوبت به دوره احیای اولیه و احیای نهایی می رسد.

اما فارغ از ادعای روحانی و انتقادات مردم و هوادارن او، رجوعی به آمارهای منتشر شده از جانب ستاد احیا که از جانب خود روحانی به عنوان متولی نجات دریاچه ارومیه انتخاب شده، بهترین مرجع برای سنجش وضعیت فعلی این دریاچه و موفقیت آمیز بودن یا نبودن مرحله تثبیت آن است.

بر اساس آمار منتشر شده از جانب ستاد احیا سال های ۹۲ تا ۹۵ به عنوان دوره تثبیت دریاچه ارومیه انتخاب شده بود که بنا بود تراز آبی آن تا پایان این دوره حداقل به ۱۲۷۱٫۵ متر برسد.

اکنون اما آمار منتشر شده مطالعات پایه منابع آب از تراز دریاچه نشان می دهد علی رغم گذشت دو سال از پایان موعد در نظر گرفته شده برای دوره تثبیت نه تنها دریاچه وارد مرحله احیا نشده بلکه تراز آبی این دریاچه با کاهش به حدود ۱۲۷۰٫۵ متر پایین تر از تراز تعیین شده در سال ۹۳ قرار گرفته است.

 

 

از سوی دیگر قیاس وضعیت دریاچه با زمان مشابه در سال گذشته در مهرماه و ماه های پیشین نشان می دهد تراز آب دریاچه با کاهشی چند سانتی متری در طول این مدت مواجه بوده و روند آن رو به کاهش است.

حال با این اوصاف باید از روحانی پرسید که از چه منابعی برای اطلاع از وضعیت دریاچه ارومیه استفاده می کند که موجب شده شکست مطلق در مرحله تثبیت دریاچه ارومیه را در تریبون های رسمی به عنوان پیروزی و دستاورد دولت خود عنوان کند!

انتهای گزارش/