تجمع ۴۰ هزار نفری بسیجیان آذربایجان غربی در ارومیه

تجمع ۴۰ هزار نفری بسیجیان آذربایجان غربی در ارومیه

انتهای پیام/