عزاداری عاشورای حسینی در ارومیه
عزاداری عاشورای حسینی در ارومیه
همزمان با سراسر کشور عزاداری عاشورای حسینی با حضور دستجات زنجیرزن و سینه‌زن در ارومیه برگزار شد.