تصویر ماهواره ای از از وضعیت دریاچه ارومیه

تصویر ماهواره ای از از وضعیت دریاچه ارومیه

به گزارش ندای ارومیه، تصویر ماهواره ای زیبایی پس از بارندگی های اخیر از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه منتشر شد.