دانشگاه های ارومیه در رتبه چندم جهان و ایران قرار دارند؟

دانشگاه های ارومیه در رتبه چندم جهان و ایران قرار دارند؟

به گزارش ندای ارومیه، نظام رتبه‌بندی جهانی وبومتریکس ویرایش ماه ژانویه ۲۰۱۸ را اعلام کرد.

مبنای این رتبه بندی براساس ۴ شاخص تعداد صفحات وب دانشگاه، تعداد استنادات ۱۰ نفر پُراستناد دانشگاه در Google Scholar Citations، تعداد مقالات کیفی دانشگاه قرارگرفته در بین ۱۰ درصد مقالات پُراستناد موضوع مربوطه در سایت SCImago و تعداد لینک‌های داده شده به سایت دانشگاه است.

رتبه کشوری و جهانی دانشگاه های ارومیه را مشاهده کنید: