کاریکاتور این هفته ندای ارومیه، نادر قاضی پور!

کاریکاتور این هفته ندای ارومیه، نادر قاضی پور!