میزان مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی آذربایجان غربی ۹۲ درصد افزایش یافت

میزان مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی آذربایجان غربی ۹۲ درصد افزایش یافت

معاون اشتغال و مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی آذربایجان غربی گفت: سال گذشته میزان مشارکت های مردمی که به صورت نقدی و غیرنقدی انجام شد یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده و این رقم در مشابه سال ۹۴ به میزان ۹۲ درصد افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ندای ارومیه، سیامک نبی زاده امروز در جمع خبرنگاران که به مناسبت آغاز هفته بهزیستی تشکیل شد با اشاره به اینکه فعالیت های این معاونت در چهار دفتر انجام می شود اظهار داشت: وظیفه آن نیز این است که مشارکت های مردمی سازمان را به شیوه های معقول و معتدل در داخل استان برنامه ریزی کند.

وی تصریح کرد: بی شک مشارکت های مردمی به گونه ای ساماندهی می شود که اصل حفظ و کرامت مددجویان در نظر گرفته شده و حالت گداپروری به وجود نمی آید.

معاون اشتغال و مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی آذربایجان غربی گفت: از سوی دیگر ۱۰۰ مرکز و موسسه در داخل استان وجود دارد که تعدادی از این موسسات به صورت خیریه و تعدادی به شکل هیئت امنایی و یا خصوصی بوده و اجازه مشارکت های مردمی را ندارند.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته میزان مشارکت های مردمی که به صورت نقدی و غیرنقدی انجام شد یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است بیان کرد: این رقم در مشابه سال ۹۴ به میزان ۹۲ درصد افزایش یافته است.

نبی زاده افزود: مشارکت های مردمی سازمان برای امورات مددجویی شامل اشتغال، مسکن، کارهای اورژانسی و درمان بیماری ها هزینه می شود.

وی با اشاره به اینکه این سازمان اعتباری برای بازسازی مسکن وجود ندارد تصریح کرد: در سال های گذشته رتبه مسکن مددجویی استان در کشور ۲۲ بود که هم اینکه به هشتم، ارتقاء یافته است.

معاون اشتغال و مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی آذربایجان غربی با اشاره به میزان تعهد اشتغال سال ۹۶ بهزستی استان گفت: امسال تعهد استان یک هزار و ۴۰۹ نفر است و در سال گذشته ۹۷ درصد تعهد انجام شد.