سینمای سانسورچی و چشم بستن بر مظلومیت ملت ایران

سینمای سانسورچی و چشم بستن بر مظلومیت ملت ایران

رهبر انقلاب  در سخنرانی اخیر خود با اشاره به مظلومیت ملت ایران در دهه ۶۰ فرمودند توصیه میکنم به همه کسانی که اهل فکر و تامل هستند جای شهید و جلاد عوض نشود.

مقصر یکی از جنبه های این مظلومیت و عوض کردن جای جلاد و شهید اصحاب سینمای کشور هستند.

در دهه ۶۰ قریب به ۱۷هزار نفر از ایرانیان مظلومانه ترور شدند، از نخبگان گرفته تا مردم کوچه و بازار. یک یک این ماجراها و کلیت این جنایت عظیم، می تواند سوژه ای مناسب برای سینماگران، حتی فیلم سازهای غیرانقلابی باشد که صرفا به دنبال تولید آثاری جذاب و پرمخاطب هستند.

اما جریان روشنفکری که در میان اهالی هنر ما نفوذ دارد اجازه این کار را نمی دهد و اینجا سینما یکی از مهمترین وقایع تاریخ معاصر این کشور را سانسور کرده و بی تفاوت از کنار آن عبور می کند.

وقتی چنین خلا هایی به وجود می آید و تاریخ را خودمان روایت نمی کنیم امثال من و تو آن را برایمان وارونه روایت می کنند، احمد منتظری ها با انتشار فایل های صوتی کذایی دانسته یا ندانسته برای دشمنان خوش رقصی می کنند و در نهایت در جریان تبلیغات انتخابات عده ای خناس جای جلاد و شهید را عوض می کنند.

 

*هادی پورافشار