امامِ منهای خط امام، امامِ بی هویت است!

امامِ منهای خط امام، امامِ بی هویت است!

بیست و هشت سال از عروج ملکوتی مردی بزرگ که وجدان های خفته دوران را بیدار کرد و به مظلومین تاریخ جرات طوفان داد می گذرد.

حق طلبی، ظلم ستیزی و عدالتخواهی امام خمینی (ره) خیلی زود محبوبیت ایشان را از مرزهای ایران و حتی جهان اسلام فراتر برد و او را به الگویی جهانی برای تمامی مظلومین و مستضعفین تبدیل کرد.

مقام معظم رهبری با اشاره به سال های پیروزی انقلاب اسلامی می فرمایند: بدون اینکه ماها ابزار تبلیغاتی‌ای داشته باشیم، یا شیوه‌های تبلیغاتی کافی را بلد باشیم و به کار بگیریم، عنوان و محبوبیت امام بزرگوار ما در بین ملتها و در سراسر دنیا ساری و جاری شد؛ این به خاطر همین شعارها و به خاطر همین رویکردها و جهتگیری‌ها بود.

در طول این سال ها هر جا توانستیم قدم در راه امام بگذاریم توفیقات فراوانى نصیب ما شد و هر جا از سیره آن بزرگوار دور شدیم مصائب و مشکلات گریبان گیرمان شد.

در این میان جا دارد نیروهای انقلابی نیز با آسیب شناسی از وقایع و اتفاقات دهه های گذشته از بروز خسارت ها جلوگیری کنند.
امروز یکی از جدی ترین تهدیدهایی که در کمین نیروهای انقلابی است فراموشی آرمان ها و استفاده ابزاری از آن است.

نمی توان پیرو مکتب خمینی (ره) بود اما خدمت رسانی به مردم، عدالتخواهی، مبارزه با فساد، ظلم ستیزی، ساده زیستی و حق طلبی را صرفا به عنوان تاکتیکی برای به قدرت رسیدن و رای آوردن تقلیل داد.

این نگاه ابزاری، مرام و مسلک محافظه کاران بدون آرمان و قدرت طلب های بی برنامه است که اوج دغدغه شان انتخابات بوده و همیشه یکی دو ماه مانده به برگزاری آن وجدانشان بیدار می شود!

محافظه کاران بی مساله اند؛ از یکسو مشکلات متعدد حتی اندکی برایشان اهمیت ندارد و از سوی دیگر از واقعیت ها فراری اند.

دغدغه و مساله وقتی تولید می شود که فرد بین وضع مطلوب و آرمانی و وضع فعلی تفاوت می بیند. کسی که نه توان مشاهده و تحلیل وضع موجود را دارد و نه علاقه مند به این کار است و از سوی دیگر قائل به هیچ آرمان و هدفی نیست هیچ گاه دغدغه و مساله نخواهد داشت.

افراد ظاهر الصلاح به ظاهر انقلابی که تنها هدفشان کسب قدرت یا ثروت است نمی توان انتظار دغدغه مندی داشت. آنان ژست های انقلابی و عدالتخواهانه را هم مصادره کرده و به پله ای برای پیشرفت خود بدل می کنند.

این افراد، فقط آن امامی را می پسندند که از او نامی باقی مانده باشد و تنها در ایام سوگواری ۱۴ خرداد به یادش بیفتیم، نه آن امامی که کابوسی برای تمامی دنیاپرستان باشد.

لذا امروز انقلابی ها باید خط امام را با توجه بازخوانی کرده و راه خود را از منحرفین و مدعیان دروغین آن هر چه بیشتر جدا کنند.

انتهای پیام/