تجاری سازی و رونق تولید در همراهی علم و صنعت است
تجاری سازی و رونق تولید در همراهی علم و صنعت است
کار گزار فن بازار استان آذربایجان غربی گفت: عمده ترین کار کارگزار فن بازار بررسی و شناخت نواقص و نیازمندی های چرخه تولید،سرمایه و فروش است و ایده ای برای سرمایه دار مورد قبول است که دارای توجیه اقتصادی و قابل تجاری سازی باشد و به جهت اینکه نیازمندی ها به مرحله تجاری سازی برسند نباید علم و صنعت در تقابل هم باشند چرا که همراهی این دو باعث پیشرفت و رشد خواهد شد.

کار گزار فن بازار استان آذربایجان غربی گفت: عمده ترین کار کارگزار فن بازار بررسی و شناخت نواقص و نیازمندی های چرخه تولید،سرمایه و فروش است و ایده ای برای سرمایه دار مورد قبول است که دارای توجیه اقتصادی و قابل تجاری سازی باشد و به جهت اینکه نیازمندی ها به مرحله تجاری سازی برسند نباید علم و صنعت در تقابل هم باشند چرا که همراهی این دو باعث پیشرفت و رشد خواهد شد.

صمید آقایی،کارگزار فن بازار استان آذربایجان غربی در گفتگو با ندای ارومیه اظهار کرد: فن بازار از زیر مجموعه های پارک علم و فناوری است که در سال ۹۱ در استان مرکزی شروع به فعالیت کرد و استان آذربایجان غربی نیز بیست و دومین استانی است که در آن فن بازار به کارگزارش واگذار شده و به مرور زمان تا آخر سال۹۸ کارگزاران فن بازار در بقیه استان ها مشخص و شروع به فعالیت خواهد کرد.

وی،اظهار کرد:فن بازار برعکس اسمش که به معنای بازار فناوری اطلاعات است.شامل کلیه تولیدهای بر پایه فناورانه است به طوری که اگر برای تولید از برخی فناوری ها استفاده شود آن تولید را فناورانه گویند.

کارگزار فن بازار استان آذربایجان غربی افزود:عمده ترین کاری که بر عهده کارگزار فن بازار است پیدا کردن و شناختن نواقص و نیازمندی های چرخه تولید،سرمایه و فروش است لذا برای اینکه سرمایه داری برای تولید محصولی سرمایه گذاری کند ساعت ها به رایزنی در رابطه با تمامی جوانب محصول به گفتگو نشسته تا سرمایه دار را برای سرمایه گذاری قانع کنند البته علاوه بر نشست با سرمایه دار نشست هایی هم با تولید کننده برگذار می کند تا نتیجتا به تبادل طرفین بینجامد.

وی تصریح کرد:از دیگر خدمات فن بازار،برگزاری تورهای فناورانه ،احصاء نیازمندی ها،تجاری سازی محصولات،تشکیل بانک اطلاعاتی و فراخوان رویدادهای ایده شو است که در پدیده ایده شو،افرادی که ایده مطرح کردند ایده هایشان اگر توجیه اقتصادی داشته و قابل تجاری سازی باشد قبول و پذیرفته شده است و پس از آن به مرحله تولید و سرمایه گذاری می رود.

آقایی،در رابطه با مشکلاتی که فن بازارها با آن مواجه هستند گفت:فن بازار هایی که زیر نظر پارک علم و فناوری هستند از آنجایی که به اساتید علمی نزدیک هستند از نظر علمی غنی و پیشرفته هستند اما فن بازارهای زیر مجموعه شهرک های صنعتی به اساتید صنعتی نزدیک تر و از لحاظ علمی قوی تر و کارآمدتر هستند و این دو باید باهم تلفیق شوند چرا که اگر توجه داشته باشید در صنعت ایده ای وجود ندارد بلکه نیازمندی دارد لذا زمانی که این نیازمندی ها را پرورش دهیم تبدیل به ایده شده و این ایده هم پس از پرورش وارد مرحله کارگاهی و تولید و تجاری سازی خواهد شد پس یک نیازمندی باید این مراحل را طی کند تا به مرحله تجاری سازی برسد به عبارت دیگر علم و صنعت نباید در تقابل هم باشند .
این درحالی است که بیشتر استان ها حتی استان آذربایجان غربی با این مشکل مواجه هستند و این مانع پیشرفت علم و فناوری و تولید خواهد بود .

وی بیان کرد:برای عبور از مشکلات و موانع پیش روی رونق تولید بایستی اعضای شورای هماهنگی فن بازار متشکل از استاندار،پارک علم و فناوری،دانشگاه ارومیه،جهاد دانشگاهی ،اتاق بازرگانی،رئیس بانک و رئیس شهرک های صنعتی بایکدیگر همکاری و هم دلی کرده تا موجبات پیشرفت و رشد شهر و کشور شوند به طوری که نه تولید کننده و نه سرمایه دار ونه خریدار با مشکل مواجه نشوند و در تولیدات داخلی به خودکفایی کامل رسیده و برای جوانان اشتغال زایی شود.

کارگزار فن بازار استان آذربایجان غربی خاطرنشان کرد:علاوه بر سرمایه داران و کسانی که طرح و ایده و یا محصولی برای تولید دارند افراد دیگری هم برای احصاء نیازمندی ها به فن بازار مراجعه کرده تا بر اساس نیازمندی ها ایده ای مطرح کنند و آن را به عرصه تولید برسانند.