مشکل اساسی بازار تاریخی ارومیه نبود هیأت مدیره است
مشکل اساسی بازار تاریخی ارومیه نبود هیأت مدیره است
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: اصلی ترین موردی که در خصوص بازار تاریخی ارومیه باید مورد مطالبه قرار گیرد، تشکیل هیات مدیره است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: اصلی ترین موردی که در خصوص بازار تاریخی ارومیه باید مورد مطالبه قرار گیرد، تشکیل هیات مدیره است.

هادی بهادری در گفت وگو باندای ارومیه اظهار کرد: بازار تاریخی ارومیه یکی از میراث ارزشمند فرهنگی شهر محسوب می شود و در وهله نخست اداره کل میراث فرهنگ باید پاسخ گوی تمامی مشکلات آن باشد.

وی افزود: علاوه بر ضرورت نظارت میراث فرهنگی، یکی از مشلات اصلی دیگر بازار ارومیه نبود هیات مدیره است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نبود هیات مدیره در بازار تاریخی ارومیه موجب می شود برخی مشکلات بازار پیگیری نشوند.

بهادری ابراز داشت: خود بازاری ها باید مجمعی ایجاد کننده و با اداره کل میراق فرهنگی همکاری داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به درخواست رسیدگی به وضعیت بازار تاریخی ارومیه توسط برخی کاربران شبکه های اجتماعی گفت: حرکت جمعی از کاربران شبکه های اجتماعی در ارومیه در مطالبه رسیدگی به وضعیت بازار و به راه انداختن هشتگ بازار تاریخی ارومیه اقدام بسیار خوبی است که البته جا دارد اصلی ترین مساله ای که مورد مطالبه قرار گیرد ایجاد هیات مدیره بازار باشد.

بازارتاریخی ارومیه ساختار وساختمان میراثی دارد ودراولین مرحله میراث فرهنگی باید پاسخگوی بحث ومشکلات بازارباشددردومین مرحله نیزمشکل بازار عدم وجود هیأت مدیره است

بهادری خاطرنشان کرد: ایجاد مجمع و هیات مدیره بازار توسط خود بازاریان وصاحبان مغازه نسبت به سایر مسائل بازار اولویت دارد.