افزایش ۲ سانتی متر آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته
افزایش ۲ سانتی متر آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته
آمار منتشر شده توسط پژوهشکده تحقیقات آب نشان می دهد سطح دریاچه ارومیه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 2 سانتی متر افزایش داشته است.

به گزارش ندای ارومیه، جدیدترین آمار منتشر شده توسط پژوهشکده تحقیقات آب نشان می دهد سطح دریاچه ارومیه  به ۱۲۷۰.۷۴ متر رسیده و نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۲ سانتی متر افزایش پیدا کرده است.

بر اساس این آمار مساحت دریاچه و حجم آب موجود در آن نیز به ترتیب با حدود ۲۲.۹۴ کیلومتر مربع و ۰.۰۴ میلیارد متر مکعب افزایش مواجه شده است.

افزایش بارندگی ها موجب شده تا دریاچه ارومیه این روزها بهترین وضعیت خود را در ۴ سال گذشته تجربه کند.

این در حالی است که ورود موج گرمای تیز به آذربایجان غربی نگرانی هایی را در خصوص افزایش شدت تبخیر دریاچه و کاهش مضاعف تراز آن به وجود آورده است.

انتهای پیام/