بازگشت دو نوجوان ایرانی گرفتار در دست قاچاقچیان
بازگشت دو نوجوان ایرانی گرفتار در دست قاچاقچیان
این دو نوجوان خردسال بنا به ایجاد رابطه دوستی و اغفال یک قاچاقچی انسان با طراحی و برنامه‌ریزی قبلی به صورت غیرقانونی از مرز ارومیه خارج و به ترکیه منتقل شده بودند.

متعاقب پیگیری‌های پلیس و هماهنگی امنیتی دو نوجوان به اسامی ا.ع ،پانزده ساله و م.م ۱۳ ساله از ترکیه به ایران بازگردانده شدند .

این دو نوجوان خردسال بنا به ایجاد رابطه دوستی و اغفال یک قاچاقچی انسان با طراحی و برنامه‌ریزی قبلی به صورت غیرقانونی از مرز ارومیه خارج و به ترکیه منتقل شده بودند.

پس از شناسایی، احراز هویت  و انجام تشریفات قانونی این دو نوجوان از سوی  سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا  به کشورمان  بازگردانده شده و توسط مراجع قانونی تحویل والدین‌شان در تهران شدند.

قاچاقچیان انسان با  طراحی مناسب ضمن شناسایی قربانیان خود اقدام به ربایش افراد کم سن وسال و سپس انتقال غیر قانونی آنها به خارج می کنند .

متاسفانه برخی از این قربانیان  علاوه بر مورد سوء استفاده قرار گرفتن از سوی باندهای جنایتکار ، اعضای بدنشان برای انجام پیوندهای غیر قانونی خارج شده وسپس فروخته می‌شود .

بی توجهی واعتماد بی مورد برخی خانواده ها نسبت به  برقراری روابط و دوستی های غیر متعارف  فرزندان  ، سبب بروز چنین فجایعی می‌شود.